eeg 1

Elektroencefalografija (EEG) je funkcionalna i bezbolna dijagnostička pretraga koja se izvodi pomoću elektroda koje se postave na površinu glave. Ona grafički registrira električnu aktivnost neurona (moždanih stanica) na ekranu računala.

Elektroencefalografija je bezbolna pretraga, ne zrači i nije štetna. Prikazuje trenutnu aktivnost moždanih stanica, te se može mijenjati ovisno o stanju osobe koja se snima.

EEG je nezamjenjiva pretraga kod epilepsije, ali je vrlo korisna u dijagnosticiranju nekih drugih stanja kao što su povrede mozga, upale i tumori mozga, krize svijesti, glavobolje i vrtoglavice.
U dijagnostičke svrhe, kao i u praćenju liječenja, može se višestruko ponavljati bez ikakvih posljedica za bolesnika.

Tehnika snimanja izvodi se u sjedećem ili ležećem položaju, zatvorenih očiju, u poziciji koja omogućava mir i opuštanje. Od bolesnika se tokom snimanja traži da na nalog otvori i zatvori oči. Tokom snimanja provode se aktivacijske tehnike koje provociraju aktivnost moždanih stanica, kao što su duboko disanje i fotostimulacija, da bi se izazvale eventualne prikrivene nepravilnosti moždanih stanica.
Od kraja prošle godine u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” u funkciji je novi digitalni EEG sistem Natus NicoleteOne v32.
EEG aparat ima neograničen broj mogućih montaža, ODBC kompatibilnost (program vodjenja baze podataka pacijenata i snimaka), program za dugotrajno EEG snimanje kao i videometriju – program za sinhronizirano snimanje i čitanje video zapisa sa EEG zapisom.

eeg 2

EEG snimanje obavlja medicinski tehničar educiran za tehniku snimanja EEG-a. Interpretaciju i analizu nalaza obavlja neurolog, educiran za područje elektroencefalografije a medicinski tim za ovaj pregled čine: mr.sc.med. dr. Nermina Polimac-Gorana, dr. Rifat Rijad Zaid , neurolozi te medicinski tehničari Hamo Kadić, Nihad Izmirlić i Spomenko Kristić.
Ambulanta za elektroencefalografiju (EEG) se nalazi na drugom spratu (soba 220) i otvorena je za pacijente od 7, 30 do 14,00 sati. Pregledi se naručuju utorkom i četvrtkom od 14,30 do 15,30 sati na broj telefona: 033 285 301.
Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome se traži pregled.
Inače, u prethodnim tekstovima smo vam predstavili rad Odjeljenja za neurologiju Opće bolnice, koje se razvijalo godinama uprkos neizbježnoj i prirodnoj smjeni generacija (odlazak u penziju ) ili smrtni slučaj,kao što je to bilo prošle godine kada nas je napustila dr. Senka Salčić, specijalista neurologje. Svo to vrijeme nekadašnji i sadašnji uposlenici su utkali dio sebe i svog znanja u taj razvoj .
Nastojanje da se pacijentu pruži najbolja usluga je osnovni cilj rada svih uposlenika pa je i rad osoblja Odjeljenja za neurologiju postao prepoznatljiv u javnosti po profesionalnosti i ljubaznosti ,koje je uz navedenu i drugu modernu medicinsku opremu i kontinuiranu edukaciju , garancija da će svi pacijenti u ovoj zdravstvenoj ustanovi dobiti adekvatnu i kvalitetnu uslugu.