Kovacevic

Almir Kovačević,vanjski ocjenjivač Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas je u pojeti Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ kako bi donio sud o urađenom na implementaciji Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Gosp. Kovačević je prvo održao sastanak s prim. dr. Zlatkom Kravićem, direktorom Opće bolnice i dipl. medicinskom sestrom Sanelom Čovič, šeficom Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta . Posjetu je nastavio pregledom donesenih mjera i procedura vezano za Inkluzivne standarde kao i prostora koji su građevinski prilagođeni osobama s invaliditetom .
Podsjećamo da je Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ prije dvije godine u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), počela pripreme za uvođenje Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) s osnovnim zadatkom da osigura identičan tretman svim pacijentima te da se prevaziđu komunikacijske, fizičke i sve druge prepreke za dobivanje kvalitetne zdravstvene usluge i potpuno uključenje osoba s invaliditetom u sistem zdravstvene zaštite.
Da li Opća bolnica zaslužuje Certifikat i da li će biti prva zdravstvena ustanova akreditirana po ISOSI standardima za osobe s invaliditetom, saznat ćemo krajem ovog mjeseca ,kada Upravni odbor AKAZ-a donese konačnu odluku.