CumZeh2

Dr. Zehrina Husnić, spec. urgentne i interne medicine, održala je stručno predavanje o temi Anafilaktički šok, ljekarima i medicinskim sestrama/tehničarima Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Anafilaktički šok je stanje prvog reda hitnosti , te je uvijek aktuelno obnoviti postojeća znanja i usvojiti nove smjernice i nova saznanja u terapijskom pristupu. Najčešće se dešava nakon parenteralne primjene lijekova, ( Penicilin, Analgin i sl. ), ali i nakon uboda insekta.
Prepoznavanje nastalog anafilaktičkog šoka je promptno, kao i sam terapijski pristup.Klinička slika se razvija naglo i važno je znati prepoznati simptomatologiju i razlikovati od drugih stanja kao što je srčani udar , kolaps i sl.
Pacijent je u anafilaktičkom šoku vitalno ugrožen, sa hipotenzijom, tahipnejom, tahikardijom, opstrukcijom dišnog puta zbog edema sluznice larinksa, srčanim zatajenjem, te je od vitalnog značaja obezbijediti zračni put i otvoriti venski put za aplikaciju lijekova i infuzionih otopina.

CumZeh1
Lijekovi za anafilaktički šok tzv. ANTIŠOK TERAPIJA mora uvijek biti dostupna i brzo pristupačna prilikom aplikacije lijekova, kao i spisak lijekova koji se prema proceduri moraju ordinirati.
Nakon predavanja razmijenjena su iskustva prikazom slučajeva koje su u dosadašnjoj praksi imali ljekari i medicinski tehničari tokom svog rada.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata