Mirza

Krajem prošlog mjeseca u Sarajevu je obilježena desetogodišnjice od osnivanja Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNuBiH). Među ovogodišnjim izabranim akademicima je i prof.dr. Mirza Biščević, specijalista ortopedije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Ovo priznanje prof. dr. Bišćeviću, pored ostalog predstavlja i priznanje Općoj bolnici , zdravstvenoj ustanovi u kojoj se posebna pažnja posvećuje edukaciji i razvoju svakog pojedinca.
Akadamija medicinskih nauka BiH je jedna od pet akademija, koje egsistiraju na području Bosne i Hercegovine , a okuplja značajna imena iz oblasti medicinskih nauka i nauke uopće.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata