Slika akaz 2

Doc.dr. Jasmina Krehić, klinički farmakolog i dipl.mt. Sanela Čović, menadžer kvaliteta, šefica Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, učestvovale su na VI ECPD regionalnoj konferenciji o zdravstvenoj ekonomiji, koja je nedavno održana u Opatiji. Tema konferencije je bila “Alokacija ograničenih resursa u sistemu zdravstvene zaštite – ekonomski značaj borbe protiv antimikrobne rezistencije”.
Na konferenciji je razmatrana regionalna alokacija ograničenih sredstava u sistemima zdravstvene zaštite a prezentirana su i iskustva iz zemalja Europske unije i SAD-a. Prikazani su različiti nivoi i metode preusmjeravanja resursa u sistemima zdravstvene zaštite uz značaj određiavanja prioriteta. Posebna diskusija je vođena o alokaciji sredstava na osnovu DRG (Disease Related Groups) sistema. Diskutirane su prednosti ovog sistema ali i nedostaci koji za posljedicu imaju reduciranje kapaciteta.
Naglašeno je da su jednakost i efikasnost dva glavna cilja kojima se vodi strateško planiranje alokacije sredstava u zdravstvenoj zaštiti . Također, je skrenuta pažnja i na nepotrebne troškove u zdravstvenoj zaštiti te načine na koje se oni mogu izbjeći, te na troškove liječenja u područjima standardne terapije. Posebno je obrađena tema snabdjevanja bisimilarima i drugim inovativnim lijekovima u zemljama sa niskim prihodima. Na Konferenciji je poseban tematski blok bio posvećen antimikrobnoj rezistenciji (AMR), koja predstavlja kako zdravstveno tako i ekonomsko opterećenje svakog društva. O razmjerama ovog problema najočitija kazuje statistika a ona govori da danas u svijetu ,svake godine ,oko 700 000 ljudi umre zbog infekcija uzrokovanih rezistentnim mikroorganizmima. Pretpostavlja se da bi do 2050. godine, bez implementacije politika za sprječavanje širenja AMR, umiralo oko 10 miliona ljudi svake godine. Po financijskim pokazateljima, za isti period, ukupno oko 100 biliona USD ekonomske dobiti bi bilo ugroženo zbog ovog problema.
U zaključku Konferencije je konstatirano da su širom svijeta organizirani ili se organiziraju različiti skupovi posvećeni ovoj temi ali da su, pored konstatacija, nedovoljne akcije koje se provode u svakodnevnoj praksi.
S obzirom na puteve širenja rezistentnih mikroorganizama neophodna je regionalna suradnja i razmjena znanja i iskustava o ovom pitanju .Pojava i prisustvo rezistentnih mikroorganizama je, kako globalni tako i regionalni problem, i s tog aspekta je potrebno poduzimati akcije i lokalno i regionalno. U tom procesu je, pored uloge pojedinaca i zainteresiranih institucija, neophodna i podrška vladajućih struktura, zaključeno je na Konferenciji.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata