Iznijete sve pohvale na rad ove zdravstvene ustanove

AKAZ ocjena7

Tim vanjskih  ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) završio je danas  dvodnevni obilazak  Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u okviru   procesa  sveukupne akreditacije ove zdravstvene ustanove. Ocjenjivači su provjeravali  da li je u bolnici, u svim segmentima ,  uspostavljen sistem kvaliteta, u skladu sa najvišim  akreditacijskim standardima za bolnice te  da li ustanova zaslužuje da bude uvrštena u porodicu akreditiranih bolnica.

AKAZ ocjena17 

Vođa  ocjenjivačkog tima Almir Kovačević.dipl.iur., u ime  šestočlane delegacije  ocjenjivača obratio se  na završnom sastanku menadžmentu  i šefovima  svih  organizacionih jedinica  u Općoj bolnici i zahvalio se na  odličnom  prijemu, ljubaznom osoblju  koje je,kako je rekao, sve vrijeme bilo na raspolaganju  tokom vanjske ocjene.Posebnu zahvalu uputio je  prim.dr. Zlatku Kraviću, direktoru Opće bolnice  koji u cijelosti razumije  benefite  ovog projekta i pruža punu podršku svom osoblju ustanove  koji rade na uspostavljanju  i poboljšanju  sistema kvaliteta.Naglasio je da je evidentna spremnost direktora i članova menadžmenta za usvajanjem novih tehnologija, proširenjem kapaciteta i broja usluga koje ustanova pruža.

Također,sve čestitke je uputio i  koordinatoru kvaliteta dr Jasmini Šlaku i, dip.med.teh. Saneli Čović, šefici Odjeljenja za poboljšanje kvaliteta, koje su bili prisutne tokom vanjskog pregleda i  od velike pomoći ocjenjivačima tokom obavljanja vanjskog pregleda kao i  šefovima odjeljenja koji su   bili na raspolaganju i pokazali sve kapacitete Ustanove,organizaciju i dostignuća u projektu.

Kovačević  je zapazio   da  su svi uposlenici  upoznati  sa  važnost projekta i da su  pokazali izvanredan timski rad , profesionalnost, susretljivost i ljubaznost .

„Osoblje pokazuju privrženost pružanju kvalitetnih usluga kroz osiguranje kontinuirane edukacije  za kvalitet i sigurnost, te  učestvuje u stalnom profesionalnom razvoju .Osoblje  se maksimalno  trudi biti od pomoći pacijentima.Odnos osoblja i menadžmenta je u uzajamnoj sinergiji i ključ da ustanova prerasta okvire opće bolnice“,kazao je Kovačević.

AKAZ ocjena9

„ Svi članovi osoblja priznaju i poštuju zakonom normirana prava pacijenata o čemu svjedoče usvojena politike antidiskriminacije , pregledani izvještaji o anketiranju i brojni intervjui i neformalni razgovori vođeni tokom vanjskog pregleda”,kazao je Kovačević.

On je naročito pohvalio  partnerstvo sa pacijentima i korisnicima usluga koji se potiču da daju svoja mišljenja i aktivno učestvuju u kreiranju aktivnosti. Svi pacijenti primaju usluge zdravstvene zaštite u skladu sa standardima dobre prakse, na bazi dokaza o učinkovitosti“kazao je Kovačević.Dodao je da radnici obavljaju na krajnje profesionalan i stručan način svoje radne zadatke te da je prisutna  polivalentnost u radu koja je za svaku pohvalu.

AKAZ ocjena13

I ostali ocjenjivać su  se kratko obratili prisutnima  i  iznjeli sve pohvale na rad ove zdravstvene ustanove, naročito na kvalitet, stručnost, entuzijazam,ljubaznost  i ljudskost,red i disciplinu koja  krasi ovu ustanovu.

AKAZ ocjena16

Pored  Almiara  Kovačevića.dipl.iur.u timu za vanjsku ocjenu su bili i članovi prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog,dr.Anel Okić,specijalista opće hirurgije,Srebrenko Prcić,dipl.med.tehničar-fizioterapeut,Kemal  Pinjić.dipl. menadžer zdravstva (dipl.ing.radiološke dijagnostike) i Umihana  Sahačić,dipl.med.sestra.

Konačna ocjena  o akreditaciji Opće bolnice   bit će  saopćena za tridesetak dana.

AKAZ ocjena8

AKAZ ocjena10

AKAZ ocjena11

AKAZ ocjena12

Akaz ocjena18

AKAZ ocjena19

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI