AIDS 3

Prvi decembar je svjetski dan borbe protiv AIDS-a i ima značaj u jačanju svijesti o oboljenju i njegovoj prevenciji, znak je podrške i razumijevanja za ljude koji žive sa HIV - om ili AIDS - om.
AIDS je sindrom stečenog gubitka imuniteta uzrokovan retrovirusima i to virusima HIV- a / tip HIV1 i tip HIV 2. AIDS su sve HIV pozitivne osobe koje u krvi imaju manje od 200 T4 stanica. Zdrave osobe imaju preko 1000 T4 stanica. T4 stanice su vrsta limfocita koji su odgovorni za proizvodnju antitijela koja se bore protiv infekcija, a virus HIV-a uništava ove stanice. Zbog oštećenja imunološkog sistema oboljeli od AIDSA su pogođeni raznim infekcijama i razvojem tumora.
AIDS je smrtonosna, spolno prenosiva bolest kod homoseksualnih i heteroseksualnih osoba, prenosi se i putem krvi i krvnih komponenti, često se širi kod intravenosnih narkomana upotrebom zajedničkih igala. Može se prenijeti sa trudnice na plod.
Simptomi HIV infekcije su povišena temperatura, glavobolja, povećane limfne žlijezde, nakon čega slijedi asimptomatska faza, a potom nagli gubitak tjelesne težine, umor, suhi kašalj, proliv,bijeli plakovi u ustima, na jeziku, ždrijelu, upala pluća i neurološki poremećaji.
Simptomi AIDS-A su i pojava raznih infekcija, Kapošijev sarkom, osip, glavobolja, otok i bolovi u zglobovima, kostobolja, bolovi u prsima , u trbuhu, svrbež kože.
Detekcija bolesti se vrši serološkim testovima: Elisa i Western Blot testovima. Testiranje se često treba ponoviti unutar 6 mjeseci.
Komplikacije AIDS-a su brojne oportunističke infekcije. To su upale pluća /Pneumocystis carinii/, razne protozoarne infekcije /toxoplazmoza, kriptosporioza, lamblijaza crijeva/. Tu su i gljivične infekcije: Candida albicans, kriptokokni meningitis, histoplazmoza i aspergiloza pluća. Javljaju se razne bakterijske infekcije kao što su tuberkuloza pluća i atipična mikobakterijska infekcija. Česte su virusne infekcije : herpetične, citomegalovirusne, EBV i varicella-zoster virusne infekcije. Razvijaju se tumori: Kapošijev sarkom, limfom, rak cerviksa materice. Komplikacija bolesti je i nastanak demencije.
Prevencija AIDS-a je izbjegavanje rizičnih spolnih odnosa, upotreba kondoma, liječenje HIV pozitivnih trudnica.
AIDS se ne prenosi: rukovanjem,grljenjem, kašljem, kontaktom sa predmetima, ubodom insekata, liječenjem u bolnicama kada se sprovode standardne higijenske mjere.
U liječenju AIDS-a se koristi visokoaktivna retroviralna terapija koja je znatno produžila život pacijenata. Posebno se tretiraju i sekundarne oportunističke infekcije. U svijetu su intenzivna istraživanja u pronalaženju vakcine.

Pripremila :prim.dr.Nina Hrabač,infektolog