Kula 2

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ posebna pažnja se poklanja kontinuiranoj edukaciji uposlenika. Pored interne edukacije koja se odvija u Bolnici naše medicinsko osoblje učestvuje na svim najznačajnijim naučnim skupovima širom svijeta. Tako je mr.sci.med.dr Jasmin Kulenović, specijalizant iz neurologije, nedavno učestvovao na Svjetskom kongresu neurologa (XXIII World Congress of Neurology) koji je održan u japanskom gradu Kyotu. Kongres je trajao od 16 do 21 septembra ove godine i okupio je više od 8650 učesnika iz 121 zemlje. Doktor Kulenović na ovom skupu predstavio se sa 2 rada čiji je bio koautor (poster prezentacije), u saradnji sa kolegama sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Sarajevo.

1. LOW VITAMIN D LEVELS AND RISK OF MULTIPLE SCLEROSIS IN PATIENTS WITH CLINICALLY ISOLATED SYNDROME

2. SEASONAL OCCURRENCE OF GUILLAIN-BARRE SYNDROME OVER A 5-YEAR PERIOD

Kula 1

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata