08.07.24. sastanak u NIR u

Prof. dr. Mirza Bišćević, dipl.med. teh. Mahir Pekić, prof. dr.Azra Husić Selimović, prof. dr. Merita Tirić Čampara, prof.dr. Hajrija Maksić v.d. direktorica KCUS , prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice, prim. dr. sci. med. Sanko Pandur .

Danas je održan sastanak delegacija Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na kojem je najviše bilo govora o specijalizacijama i programu za sepcijalizante ,te poboljšanju saradnje na polju edukacije osoblja obje ustanove.

Domaćini ovog sastanka su bili prof. dr. Hajrija Maksić v.d. direktorica KCUS i prim. dr. sci. med. Sanko Pandur ,v.d. direktora Discipline za nauku i nastavu KCUS. Delegaciju iz Opće bolnice predvodio je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor ove zdravstvene ustanove, te prof. dr. Mirza Bišćevič, prof. dr. Azra Husić Selimović, šefica Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta, prof. dr. Merita Tirić Čampara i Mahir Pekić, glavni med. tehničar.
Prisutni su najprije upoznati sa radom Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta Opće bolnice na planu edukacije , programom za specijalizante, te planovima za naredni period.
Zdravstveni profesionalci su na ovom sastanku dogovorili saradnju i zajedničku kontinuiranu edukaciju specijalizanata i drugog medicinskog osoblja Opće bolnice i KCUS, a kroz predavanja koja će se naizmjenično održavati u obje zdravstvene ustanove. Također, se razgovaralo i o implementaciji projekata obje ustanove ,te podizanju dosadašnje saradnje na viši nivo , a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim pacijentima.

 

 

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava