U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljena su 43 pacijenta, a 52 je otpušteno iz ustanove.

Na Urgentnom centru je opservirano 88 pacijenata, od kojih je 5 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku jučer je urađen 271 pregled i to 27-CT dijagnostike, 162 UZ dijegnostike, 17-RTG pluća, 20-MRI dijagnostike itd.
Na Odsjeku za nuklearnu medicinu jučer su bila 83 pregleda, Kabinetu za akušerstvo 80, Kabinetu za ortopediju 77,Kabinetu za otorinolaringologiju 69, Kabinetu za urologiju 65, Kabinetu za neurologiju 55, Savjetovalištu za dermatovenerologiju 43, Kabinetu za opću hirurgiju 42, Kabinetu za ginekologiju 40, Kabinetu za oftalmologiju 31, Ambulanti za anesteziološke preglede 26, Kabinetu za pedijatriju 24, Kabinetu za kardiologiju 22, Kabinetu za opću internu medicinu 20, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 14, Kabinetu za pulmologiju 11, Kabinetu za dijabetologiju 11, Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju 8, Savjetovalištu za infektologiju 6, Ambulanti za terapiju bola 5, Odsjeku za kliničku laboratoriju 216 itd.

20230526 080947
Prethodnog dana u Općoj bolnici su rođene 3 bebe, a u operacionim salama je urađeno 29 operacija. Ukupno je bio 1.355 pregleda i 4.740 pruženih zdravstvenih usluga.
Inače, u okviru interne edukacije, a u svijetlu predstojeće reakreditacije Opće bolnice ,za medicinske i nemedicinske radnike ustanove je upriličeno predavanje o temi „Koruptivni rizici u sektoru zdravstva“. Predavanje je organizirano u saradnji sa nevladinom organizacijom Transparency International u BiH, a predavači su bili Milena Maštalo i Emsad Dizdarević, program menadžeri, te Marko Vujić, saradnik za pružanje pravne pomoći. Fokus njihovog predavanja se odnosio na tri oblasti i to zapošljavanje, finansijsko upravljanje/javne nabavke i transparentnost, odgovornost i integritet.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI