20230314 132316

Osmočlana delegacija Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu iz Albanije na čijem je čelu bio njen direktor Denis Gjika ,te njihove kolege iz Agencije za kvalitet i akreditaciju Federacije BiH, koju je predvodio direktor Salih Valjevac, tokom današnje posjete Općoj bolnici „ Prim.dr. Abdulah Nakaš“ ,upoznali su se sa procesom akreditacije , sistema sigurnosti i kvaliteta koji je uspostavljen u ovoj ustanovi. Njihovi domaćini su bili prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice i prof. dr. Azra Husić-Selimović, šefica Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta.
Prof. Gavrankapetanović je , uz srdačnu dobrodošlicu, koju je kazao na albanskom jeziku, prezentirao rad ustanove na čijem je čelu istakavši ulogu zdravstvenog menadžera i svih uposlenika u procesu akreditacije ,te važnost akreditiranja procesa rada zbog sigurnosti i pacijenata i osoblja . Naglasio je da ovaj dugotrajan proces osigurava svakom pacijentu jednaka prava i usluge te kvalitetno liječenje. Gostima iz Albanije je ponudio pomoć na njihovom putu za akreditiranje zdravstvenih ustanova , prije svega prenošenjem iskustva iz Opće bolnice , koja je ovaj proces uspješno završila , a sada se sprema za reakreditaciju.
Direktor albanskog AKAZ-a Denis Gjika , se zahvalio domaćinima za prijatnom dočeku i prilici da se upoznaju sa funkcionisanjem akreditirane ustanove , za koju je izrazio visoko poštovanje i pohvale.
Direktor AKAZ-a FBiH Salih Valjevac, je u svom obraćanju pojasnio da je cilj dvodnevne posjete kolega iz Albanije da se upoznaju sa procedurama koje su provele zdravstvene ustanove u procesu akreditiranja, a da je Opća bolnica izabrana kao reprezentativni primjer.

3
Prof. dr. Azra Husić Selimović je potom održala prezentaciju o procesu akreditacije Opće bolnice kao i pripremama za reakreditiranje ove ustanove koja se uskoro očekuje. Ona je podsjetila da je Opća bolnica prva ustanova u regionu koja je dobila certifikat –akreditaciju po Inkluzivnim standardima za osobe sa invaliditetom (ISOSI).
Posjeta je iskorištena i za obilazak bolnice i službe za kvalitet.