0000 OBS Naslovna 2022

Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ uvodi novi način naručivanja za prvi i kontrolni pregled putem Integralnog informacionog sistema (AIS/BIS). Uvođenje e-Uputnice za poliklinički dio (specijalističko- konsultativne službe) počinje ove sedmice od srijede,15. marta .
Novi sistem naručivanja podrazumjeva slijedeće korake:
1.Pacijent kojem je potreban prvi pregled treba se najprije javiti svom ljekaru porodične medicine gdje će putem e-Uputnice dobiti prvi raspoloživi termin za specijalističko-konsultativnu službu Opće bolnice „Prim. Dr Abdulah Nakaš“ , a na kojoj će biti upisan datum i vrijeme pregleda.

Primjer: naručivanje za Kabinet za ortopediju i traumatologiju

Pacijent kojem treba prvi pregled kod ljekara specijaliste ortopeda odlazi kod ljekara porodične medicine po e-Uputnicu, zatim ljekar porodične medicine u Integralnom informacionom sistemu (BIS/AIS) otvara kreirani kalendar narudžbi i zakazuje prvi slobodan termin( npr. u 8:15 h na dan 20.03.2023.)
Po dolasku slijedećeg pacijenta, koji ima potrebu za istom vrstom zdravstvene usluge ,ljekar porodične medicine zakazuje naredni slobodni termin (npr. u 8:30 h i tako redom do 14h ).

2. Kontrolni pregled u okviru mjesec dana, koji je potrebno uraditi kod ljekara Opće bolnice , zakazuje se kod ljekara porodične medicine , a putem Integralnog informacionog sistema (AIS/BIS).

3. Pacijent kojem je potreban kontrolni pregled izvan okvira od mjesec dana postupa na isti način kao za prvi pregled.
Gore navedeni način naručivanja se ne odnosi na urgentna stanja , koja će se zbrinjavati u Urgentnom centru.


Do kraja marta je vrijeme adaptacije na novi sistem naručivanja pacijenata, te ćemo pružiti uslugu i pacijentima koji imaju uputnicu izdatu na dosadašnji način, a od narednog mjeseca svi pregledi će se zakazivati putem e-Uputnice.


Molimo pacijente da poštuju zakazivanje termina pregleda na novi način, jer će na taj način smanjiti čekanje na pregled i nepotrebne gužve u čekaonicama.