20220511 103543

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, primljena su 52 pacijenata, a iz Bolnice je otpušten isti broj i pacijenata .
I proteklog dana osoblje Opće bolnice je pružilo na stotine zdravstvenih usluga , a najviše pregleda je bilo na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku 370, Kabinetu za ortopediju 111, Urgentnom centru 109, Kabinetu za akušerstvo 84, Kabinetu za otorinolaringologiju 69, Odsjeku za nuklearnu medicinu 59 te isto toliko i na Kabinetu za opću hirurgiju i Kabinetu za dermatologiju.
U operacionim salama je urađeno 19 operacija, od kojih su 4 bile hitne, a u bolničkoj kliničkoj laboratoriji je pruženo 547 zdravstvenih usluga. Pored ostalog, u ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer su rođene tri bebe.