20211021 084138

U protekla 24 sata u Covid odjel Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ na hospitalizaciju su primljena dva pacijenata, a pet je otpušteno kući.
Od ukupno 62 pacijenta, koliko ih je jutros na bolničkom liječenju u Covid odjelu, jedanaest je na intenzivnoj njezi, jedan pacijent je na respiratoru-invazivnoj mehaničkoj ventilaciji , a deset na visokom protoku kiseonika.
Tokom jučerašnjeg dana u Općoj bolnici je bilo 57 novoprimljenih pacijenata na hospitalizaciju, a 48 je završilo bolničko liječenje i otpušteni su iz ustanove.
Ukupno je urađeno 1.424 pregleda, 24 operacija, 2 poroda i pruženo je 5.650 zdravstvenih usluga.
Istovremeno, u Općoj bolnici se odvija interna kontinuirana edukacija osoblja, a posljednja je upriličena za medicinske sestre/ tehničare ove zdravstvene ustanove o mjerama za sprječavanje intrahospitalnih infekcija.
Predavanja su održali dipl. med. sestra Jasna Gavrankapetanović, odgovorna sestra pulmologije i med. tehničar , Aldin Mansour , sa Odsjeka za nehirušku intenzivnu terapiju , a obrađene su sljedeće teme:
-Uloga medicinske sestre /tehničara u posebnim uslovima rada s pacijentima oboljelim od COVID-19. i intrahospitalne infekcije
-Zadaci medicinskih sestara/tehničara u sprječavanju infekcija uzrokovanih Meticilin Rezistentim Staphylococcus Aureus-om (MRSA)
-Bilans tečnosti kod pacijenata oboljelih od koronavirusa.