U proteklom, teškom periodu pandemije Covid-19, kako za građane tako i za medicinare , koji su uložili ogromnu energiju i svoje znanje da na najbolji način odgovore novom zdravstvenom izazovu, stizala su na adresu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ brojna pisma zahvalnih pacijenata .

Jutrošnju zahvalnicu upućenu Upravu i osoblje ove zdravstvene ustanove, možete pročitati u nastavku, a potpisuje je monsinjor Ante Meštrović.

20210611 080242