OBS24.2.21

  Jutarnji brifing Covid tima Opće bolnice

 Posljednjih nekoliko dana evidentno se povećava   broj pacijenata za hospitalizaciju u Covid odjele Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo. Jutros je na bolničkom liječenju u Covid odjelima ove zdravstvene ustanove ukupno 101 pacijent, od kojih je 4 na intenzivnoj njezi.

OBS24.2. 2

U okviru redovnog jutarnjeg sastanka Covid tima jedanput sedmično se upriliči aktuelno predavanje vezano za liječenje pacijenata zaraženih koronavirusom. Jutrošnje je održala mr.sci.med.dr. Anela Šubo, specijalista interne medicine , a govorila je o novim preporukama „ Američkog Udruženja infektokoga“ , s aspektom na tretman pacijenata od Covid-19 kortikosteroidima.

Sarajevo,24.02.2021. godina