Uručena zahvalnica Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

Zahvalnica Olovo 2014

Direktor Javne ustanove Dom zdravlja Olovo dr. Izudin Kućanović uručio je Zahvalnicu prof. dr. Sebiji Izetbegović, direktorici Opće bolnice, za pomoć i podršku koju je pružila sa uposlenicima tokom majskih poplava.

Zahvala OLOVO WEB

 
Više članaka...
Anketa
Da li ste imali iskustva sa korupcijom u Bolnici?
 
Lokacija bolnice

adres

Brošure za pacijente

brosure_za_pac

Interna edukacija

BLS SCREEN

Acido bazna SCREEN

Mirza Panjeta-Rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze thumb