Antibiotici obs 3

Antimikrobna rezistencija, koja je u porastu, u budućnosti bi mogla ugroziti liječenje brojnih danas izlječivih infektivnih bolesti, upozoreno je na naučnom skupu održanom u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, povodom Svjetskog dana svjesnosti o antibioticima. Skup je organiziralo Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, koje je prepoznalo i aktueliziralo ovaj problem te je napravilo Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 godina.

Antibiotici obs 1Pored ostalog ,na skupu su predstavljeni glavni ciljevi ovog programa koji su usmjereni ka uspostavi sistema kontinuirane kontrole i nadzora otpornosti bakterija na antibiotike uz racionalnu upotrebu lijekova i smanjenje troškova liječenja. U tu svrhu je pri Ministarstvu oformljena Komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike - KRAK, kako bi se poboljšala sigurnost i kvalitet zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo. Na naučnom skupu, koji je okupio eminentne zdravstvene radnike iz Kantona Sarajevo je preporučeno da se antibiotici koristite odgovorno i savjesno, jer ako se ne uzimaju na pravilan način, donose više štete nego koristi.

Antibiotici obs 2

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata