Jasmina P Pulmo

Mr.sci.med.dr.Jasmina Mustafić-Pandžić, specijalista pneumoftizologije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, uspješno je obavila edukaciju iz oblasti osnova bronhoskopije na Univerzitetskoj klinici za plućne bolesti i alergije Golnik u Sloveniji. Pored toga završila je i program o kliničkom učešću u interventnoj pulmologiji. Pod mentorstvom MD. PhD. dr. Aleša Rozmuna, šefa respiratornog endoskopskog Odjela, uradila je brojne bronhološke procedure. Edukacija je trajala dva mjeseca i realizirana je zahvaljujući saradnji dvije zdravstvene ustanove. Inače, Univerzitetska klinika za plućne bolesti i alergije Golnik je jedna od vodećih klinika za bronhološke procedure na području Balkana i ima dugu tradiciju u liječenju bolesnika s plućnim i alergijskim bolestima.

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014