PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

 

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2020. godinu 

 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

Septembar 2020 

 


Avgust 2020 

 


Juli 2020 


Juni 2020 

 


Maj 2020 


April 2020

 


Mart 2020


Februar 2020

 


Januar 2020