103026

Dipl. med. teh. Sanela Čović,šefica Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš“ na radnom sastanku koji je održan u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) razgovarala je sa doc. dr. Verom Kerletom-Tuzović o implementaciji inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u ovoj zdravstvenoj ustanovi.Sastanak je upriličen povodom pripreme za predstojeću vanjsku ocjenu Opće bolnice , koja se očekuje uskoro, te u vezi određenih pojedinosti i specifičnosti pomenutih standarda i njihove primjene u praksi koji odgovaraju zahtjevima akreditatora. Opća bolnica je akreditirana još 2019. godine a vlastitu posvećenost kvalitetu iskazuje i uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom, kako bi zdravstvene usluge koje pruža bile u potpunosti prilagođene i ovom dijelu populacije.