Elvedin tara 1

Amira Hasanović , Amela Isanović i Sajma Dacić , dipl.med. sestre iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Elvedin Dervišević, glavni medicinski tehničar Bolnice, su početkom novembra ove godine učestvovali na „Prvom nacionalnom kongresu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije“ koji je održan na Tari.
Na Kongresu je izloženo preko stotinu stručnih, usmenih ili poster prezentacija iz svih grana medicine, a iz Opće bolnice prezentirana su tri rada o sljedećim temama:

  • “Incidenca hroničnih komplikacija novoprimljenih dijabetičara na Odjeljenju interne medicine Opće bolnice „ Prim.dr Abdulah Nakaš“, autorice Amele Isanović,
  • Značaj komunikacije u zdravstvu – autorice Amire Hasanović i
  • „Minimalno invazivni zahvati u urologiji “ – autorice Sajme Dacić.

Sve tri prezentacije medicinskih sestara iz Opće bolnice su bile vrlo zapažene i interesantne i izazvale su pažnju prisutnih, jer su bazirane na primjerima iz prakse.
Posebna zahvalnica za doprinos ovom stručnom skupu je uručena Elvedinu Derviševiću, glavnom medicinskom tehničaru Opće bolnice.

Elvedin tara 2

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata