ProfHusicc

Na nedavno održanom godišnjem sastanku za bolesti jetre u Londonu ( 22.-26.06. 2022. god.), prvom nakon pandemije Covid 19, aktivno učešće u radu imala prof.dr Azra Husić-Selimović, subspecijalista gastroenterohepatolog iz Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
Prof. Husić –Selimović je učestvovala u radu Skupštine članova Evropskog udruženja za bolesti jetre ( European Association for The Study of Liver Disease, EASL ) te sastanku nacionalnih asocijacija gdje je predstavila stanje u BiH s aspekta bolesti jetre te mogućnosti liječenja ovih pacijenata u našoj zemlji.
Dogovoreno je da Evropsko udruženje zauzme daleko aktivniju ulogu u zemljama Istočne Evrope nego li je to bilo do sada, u značajnijem prisustvu i edukaciji mladih doktora, kao i naprednijim metodama liječenja oboljelih pacijenata.